top of page

Bruchzonen

Michael Goldgruber

Im Zeitalter globaler ökologischer Krisenstimmung, in der das Landschaftsbild seine Unschuld wohl endgültig verloren hat, kann schon das bloße Abbilden bestimmter Naturräume und Topografien emotionale Reaktionen erzeugen. Ein größeres Kompliment kann die Fotografie im Zeitalter digitaler Bilderfluten nicht bekommen.

 

V dobi globalne ekološke krize, v kateri je podoba krajine verjetno dokončno izgubila svojo nedolžnost, lahko že samo upodabljanje nekaterih naravnih prostorov in topografij sproži čustvene odzive. V dobi poplave digitalnih podob fotografija ne bi mogla biti deležna večjega komplimenta.

Jahr der Fotografie
Leto fotografije

Leto 
fotografije

Jahr der
Fotografie

bottom of page