top of page

Museum Moderner Kunst Kärnten

LANDSCHAFT RE-ARTIKULIEREN

Im Zuge des Klimawandels stehen Begriffe wie Erderwärmung, CO2-Ausstoß, schmelzende Polkappen, Temperaturrekorde, Raumordnungen, Bodenversiegelung und mehr im Vordergrund. Ein Begriff, der dabei merkwürdig abwesend bleibt, ist Landschaft. Doch sind es schließlich die zahlreichen Eingriffe in die Umwelt, die so etwas wie Landschaft überhaupt erst entstehen lassen. Mit Landschaft wird etwas bezeichnet, das in einer unauflösbaren Kombination von ökonomischen, sozialen, aber auch symbolischen und ästhetischen Praktiken entsteht. Dabei wird Landschaft auch mit Identitäten verknüpft, mit regionalen oder nationalen Stereotypen, mit Kulturbegriffen und Gesellschaftsentwürfen – Artikulationen, die Landschaft nicht nur zu einem ökologischen, sondern auch politischen Projekt werden lassen. Wie aber sprechen wir heute über Landschaft?

Die Ausstellung „Landschaft re-artikulieren“ argumentiert dahingehend, dass die politische Rolle von Landschaft neu definiert und artikuliert werden muss. Die Sprache, mit der wir über Landschaft sprechen, muss neu erfunden werden, der „Text“, mit dem wir Landschaft schreiben, muss umgeschrieben und erweitert werden. Sie müsste das gesamte Gefüge von Menschen und Nichtmenschen mit einschließen, um alle entscheidenden Aspekte gemeinschaftlichen Überlebens artikulieren zu können.

 

Zaradi podnebnih sprememb so v ospredju pojmi, kot so globalno segrevanje, emisije CO2, taljenje polarnih ledenih pokrovov, temperaturni zapisi, prostorska organizacija, zatesnitev tal in drugi. Eden od izrazov, ki ostaja nenavadno odsoten, je pokrajina. Vendar so prav številni posegi v okolje tisti, zaradi katerih sploh nastane nekaj takega, kot je pokrajina. Pokrajina se nanaša na nekaj, kar je ustvarjeno z neločljivo kombinacijo gospodarskih, družbenih, pa tudi simbolnih in estetskih praks. Pokrajina je povezana tudi z identitetami, regionalnimi ali nacionalnimi stereotipi, kulturnimi in družbenimi koncepti - artikulacije, zaradi katerih pokrajina ni le ekološki, temveč tudi politični projekt. Toda kako danes govorimo o pokrajini?

Razstava „Ponovna artikulacija krajine“ zagovarja stališče, da je treba politično vlogo krajine na novo opredeliti in artikulirati. Jezik, v katerem govorimo o krajini, je treba na novo iznajti, „besedilo“, ki ga uporabljamo za pisanje o krajini, je treba na novo napisati in razširiti. Vanj bi bilo treba vključiti celotno strukturo ljudi in nečloveških bitij, da bi lahko ubesedilo vse ključne vidike preživetja skupnosti.

 

Künstler:innen / Umetniki in umetnice

Anca Benera & Arnold Estefan (RO), Josef Dabernig (AT),

Anastasia Eggers (NL), Karrabing Film Kollektive (AU),

Stephanie Kiwitt (DE), Markus Krottendorfer (AT),

Jochen Lempert (DE), Oliver Ressler (AT), Hans Schabus (AT), Lucie Stahl (DE), Superflux (GB), Sandra Vitaljic (HR)

 

featuring »graben//Landschaft//lesen – kopati//GRAPO//brati«

Iris Andraschek (AT), Manuel Cyrill Bachinger (AT), Marika Balode-Haderlap (LV), Lisa D. (AT), Karolina Haderlap (AT), Zdravko Haderlap (AT), Erika Inger (IT) & Wolfgang Wohlfahrt (AT), Elsa Logar (AT), Markus Orsini-Rosenberg (AT), Gebhard Sengmüller (AT), Nicole Six & Paul Petritsch (AT), Herwig Turk (AT)

 

Kuratoren: Reinhard Braun & Herwig Turk

ERÖFFNUNG / OTVORITEV

12.06.2024, 19:00 Uhr

 

DAUER / TRAJANJE

13.06 – 01.09.2024

 

 

Museum Moderner Kunst Kärnten

Burggasse 8 | 9021 Klagenfurt am Wörthersee

Di-So 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, Fei 10-18 Uhr

T +43.50.536.34112 

office.museum@ktn.gv.at

www.mmkk.at

Jahr der Fotografie
Leto fotografije

Leto 
fotografije

Jahr der
Fotografie

bottom of page